Yönetim Kurulu Üyeleri

Üyenin Adı Soyadı

Birimi

Prof. Dr. Alpay ARIBAŞ

Rektör

Prof. Dr. Ömer KÖSE

Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Erşan SEVER Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülin TABAKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Arzu DOĞRU

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Talat BARAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali URAL

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erşan SEVER

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tahir KARAŞAHİN

Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aysu ALTAŞ

Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Servet GÖLGELER

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kürşat ESER

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Hüseyin ERDAL Genel Sekreter V. (Raportör)