EĞİTİM KOMİSYONU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ          
       
       
S/N BİRİMİ GÖREVİ ADI-SOYADI
1 Rektörlük Rek. Yrd. Prof. Dr.Ömer KÖSE
2 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yrd. Dr.Öğr.Üyesi Ezgi TÜRK AKBULUT
3 Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mümin Atalay ÇETİN
5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Melayib BİLGİN
6 Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Prof.Dr. Ayhan ERCİYES
7 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr.Metin YÜCEANT
8 Veteriner Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ramazan İLGÜN
9 İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd. Doç.Dr. Mehterhan FURKANİ
10 İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Safa ÇAM
11 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Güler DURU AŞİRET
13 Tıp Fakültesi Dekan   Doç. Dr. Yücel DUMAN
14 Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehmet TUNCER
15 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. Doç. Dr. Tunçar ŞAHAN
16 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. Doç. Dr. Cemile KÜTMEÇ YILMAZ
17 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ
18 Eskil M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekiye ÖRTLEK
19 Sağlık Hizmetleri  M.Y.O. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya ALYÖRÜK
20 Güzelyurt  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT
21 Ortaköy  M.Y.O. Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hadin ÖNER
22 Sosyal Bilimler  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR
23 Teknik Bilimler  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Şirin SİLAHLI BÖGE